SoundBurger

soundburger meny

PRESS PICTURES

Soundburger press
Click to open high res picture

SoundBurger press 2Click to open high res picture

SoundBurger press 3Click to open high res picture

SoundBurger har varit ett elektroniskt projekt i ca 10 år, där liveframträdandet har byggt på hälften skrivet och hälften improviserat material. På senare år har dock det utvecklats till ett mer traditionellt pop/rockformat, där viljan att berätta en historia tagit över. SoundBurger bygger på den ohämmade kärleken till synthesizerns ljudmöjligheter.

SoundBurger has been a syntezeiser project for around ten years with many gigs performed based on half written and half improvisised instrumental material. But things have evolved into a more straight forward pop/rock format with the urge to tell stories through vocal engagements. Sound Burger is based on the unstopable love for syntheseizer sounds.

Members:

Mats Wigerdal - Vocals, Synthesizers, Guitar, Vocoder and programming.

Per Thorsell - Synthesizers, Vocoder; Guitar

Per Thorsell and Mats Wigerdal have previous been in band such as Art Decade, Kitchen and the Plastic Spoons, Ubangi, Oven & Stove, Robert Johnson and Punchdrunks.

DOWNLOAD POSTER

SoundBurger poster1Click to open hig res poster

SoundBurger poster 2Click to open hig res poster

  Soundburger Media  
  S O U N D B U R G E R
S T O C K H O L M